Scroll Top

8 tendències de la transformació digital pel 2017

tendencias_transformacion_digital_2017

El repte de la transformació digital avança a gran velocitat i les empreses han d’adaptar-se com més aviat millor per seguir sent competitives

Les empreses de qualsevol sector s’enfronten al repte de la transformació digital. Estem en una època de canvis en el que les organitzacions han d’adaptar-se al nou entorn i només aquelles que siguin capaces de digitalitzar-se i desenvolupin una bona estratègia aconseguiran ser competitives.

Hi ha tendències que coneixem des de fa anys i que es consolidaran aviat i altres de nova aparició però la incorporació de les quals serà molt ràpida. Alex Net, director adjunt de Microblau Colt, ens explica les seves vuit claus per fer front a la transformació digital de cara al proper any:

1. La bretxa entre empreses digitals i no digitals en termes de competitivitat serà insalvable

Totes les empreses que no hagin començat el seu procés de transformació digital es quedaran enrere i difícilment atraparan a les empreses que porten anys treballant. Totes les organitzacions han d’entendre que el concepte digital és transversal a tota la companyia i que les persones són un actiu fonamental. Han de replantejar-se cap a on es dirigeixen i estimular la innovació, definint una estratègia que asseguri un model de negoci sostenible, adaptat als nous reptes. La transformació digital és una gran oportunitat i només pot considerar-se una amenaça si no actuem.

2. Canvi en el paradigma digital

Hi ha hagut una tendència a pensar que la transformació digital es centrava a la web, però implica molt més. A la eZ Conference es va parlar del concepte ‘Beyond the Web’ (més enllà de la web) i de com els nous hàbits de comportament i les eines tecnològiques estan revolucionant la manera en que ens relacionem. Ens referim a l’evolució constant de l’ecosistema mòbil, la distribució innovadora de contingut (per exemple que un robot de cuina descarregui les receptes directament), les noves experiències de compra multicanal, totes les possibilitats de l’internet de les coses, la distància cada vegada menor entre allò físic i allò digital.

3. Increment de tots els processos d’automatització

Moltes empreses van començar el 2016 i el 2017 moltes més consolidaran aquests processos. L’automatització és clau per personalitzar l’experiència de client i segmentar. Mal aplicada pot resultar un desastre però si està ben elaborada és l’única manera de servir correctament als targets als que ens dirigim i tenir bons processos de captació de clients. És a dir, entendre’ls i servir-los allò que necessiten. Just el contrari del que va passar quan al CTO d’Amazon Web Services van intentar vendre-li cloud, sent un dels líders mundials.

4. Esvaniment de les fronteres de solucions de software que sempre hem imaginat

Fa uns anys Forrester va definir el concepte d’experiència de client enfocat als punts de contacte de l’usuari amb l’empresa, ja sigui a través de web, email, mòbil, etc. Actualment treballem amb un software per ajudar a vendre i un altre per gestionar els continguts. Quin sentit té treballar d’una banda amb un CMS i d’altra amb un e-commerce? El mercat tendeix a unir ambdues solucions per oferir una experiència positiva. Un exemple és l’aliança del nostre partner Acquia amb Magento, per unir la gestió de contingut i de compra.

5. La interoperabilitat com a font d’avantatge competitiva

Per orquestrar un model de transformació digital es necessiten diferents solucions que provenen de diferents softwares. El secret radica en no tenir sitges als sistemes d’informació que impedeixin situar al client al centre de l’organització. La transformació digital de les empreses ha de situar al client al centre de l’estratègia amb tots els sistemes integrats al seu voltant. És a dir, a la gestió de continguts amb e-commerce, que hem mencionat abans, hi afegim que les dades vagin al CRM, que es comparteixin amb les eines de marketing automation i d’aquí es connecti amb el gadget digital que estigui fent servir l’usuari. Aquesta roda de l’experiència d’usuari ha de ser completa i totes les seves peces perfectament integrades. El gap generat entre les organitzacions que encertin unint peces i les organitzacions “ensitjades” serà de nou insalvable.

6. La importància del màrqueting de continguts

Que les empreses generin contingut d’interès pels seus usuaris com estratègia de màrqueting és una tendència dels últims anys, no ho descobrirem ara, però cada vegada serà més exigent. És imprescindible generar contingut de valor apropiat per les nostres audiències i totes aquelles organitzacions que no ho facin, perdran capacitat de competir al mercat. Moltes empreses l’han adoptat però sense un objectiu clar ni valor afegit pels seus usuaris. S’ha de tenir en compte que el 5% del contingut genera el 80% d’engagement. És a dir, no s’està sent efectiu, i el repte és trobar quin valor podem oferir al nostre target.

7. Aparició de la intel·ligència artificial

Aquesta tendència es consolidarà durant el proper any i, unida a l’automatització, generarà un gran avanç al món de la personalització per donar suport al client. Semblava un repte llunyà però ara ja està sobre la taula. I s’estan veient exemples al mercat, un d’ells és la compra de Metamind per part de Salesforce per poder oferir solucions d’intel·ligència artificial i learning machine, que ofereixin automatització i personalització en l’atenció al client. Si el número 1 del món en CRM fa aquest moviment no és un experiment sinó que està veient com pot impactar al seu model de negoci. I novament el gap entre els que s’adaptin a la transformació digital o no serà enorme.

8. Creix la importància de les organitzacions orientades a les dades, l’anomenat Data Driven Business

Fa alguns anys ja es va apuntar que la presa de decisions no ha de dependre del HiPPO (highest paid person in the office, la persona que més cobra a la oficina), perquè qui no sigui capaç d’explotar les dades i obtenir coneixement, tindrà molt poques possibilitats d’encertar. Ja no és qüestió de fer-ho bé o malament sinó de saber què està passant i què he de corregir. El nou model és el d’una organització orientada a l’explotació de les seves dades i muntar processos on això sigui possible amb un desenvolupament molt més àgil. És a dir, no ens referim a projectes enormes que tarden 3 anys en implementar-se sinó a detectar que canviant un botó la nostra conversió creix un 4% i això pot millorar un 10% el nostre compte de resultats.