Scroll Top

8 tendències d’informàtica empresarial pel 2017

tendencias-informatica-empresarial-2017

Jaume Mercader, director general de Microblau Colt, resumeix els reptes i solucions amb més projecció per l’empresa

Cloud, veu IP, Internet de les Coses, o seguretat informàtica, són termes que escoltem amb freqüència quan seguim l’actualitat en l’àmbit de les TIC a l’empresa. Encara que alguns encara sonen llunyans, estaríem cometent un gran error si no els prestem atenció, perquè ja estan influint de forma decisiva en la nostra eficiència i competitivitat, i el creixement és imparable.

Tres de cada quatre empreses esperen millorar la seva xifra de negoci el 2017, i es preveu que el creixement en inversió tecnològica sigui d’un 10,2%. En àrees clau com l’IoT (Internet de les Coses), s’espera un augment del 174%, i en ciberseguretat un 150%. Dades que demostren la ràpida adopció d’estratègies i solucions tecnològiques, d’acord als reptes del mercat.

Jaume Mercader, director general de Microblau Colt, ens resumeix les tendències en IT amb més projecció pel 2017:

 

1. Acceleració de la implementació de cloud a les empreses

Segons Gartner, no tenir cloud el 2020 serà com estar sense internet avui. Moltes empreses, ja siguin de serveis orientats al consumidor (B2C) o empresarials (B2B), han incorporat aplicacions i programes ofimàtics al cloud, orientats a l’estalvi de costos i a la millora de l’eficiència al lloc de treball. I el proper gran pas és traslladar les mateixes plataformes i aplicacions de la companyia al núvol. Com que ja s’han superat les barreres econòmiques, d’eficiència, i seguretat, i amb més oferta de models centrats en el pagament per ús, cap empresa es podrà plantejar desenvolupar la seva activitat professional sense fer servir serveis de cloud.

 

2. Sofisticació de les solucions cloud

Hi ha tres maneres de contractar cloud: IaaS, PaaS, SaaS. Aquests tres models s’enfoquen a diferents públics objectius. En el cas d’IaaS (Infraestructura com a servei) el proveïdor ven un espai i és la mateixa empresa qui s’encarrega de la gestió de la seva infraestructura. D’altra banda, la majoria d’empreses que desenvolupen solen contractar PaaS (Plataforma com a servei) i així accedeixen a l’entorn sense preocupar-se de crear o administrar la infraestructura. Per últim, el SaaS (Software com a servei) és l’opció més còmoda per les empreses que només volen utilitzar aplicacions i oblidar-se de l’allotjament o les actualitzacions, que són responsabilitat del proveïdor. També hi ha diferències entre el cloud públic, com Amazon o Google, que creixeran molt els anys vinents, i privat, que disposen del seu propi data center i s’utilitzaran sobretot per solucions personalitzades.

 

3. Solucions open source al núvol

Un dels beneficis de l’open source és que al voltant d’aquests programes hi ha grans comunitats d’usuaris que participen en el seu desenvolupament i millora constant. I estem veient com s’està incorporant per construir peces de l’estratègia IT de les empreses per la seva efectivitat, facilitat per la col·laboració i disminució de costos. A això s’hi uneix el concepte API economy. Una API (Application Programming Interface) és una interfície que permet que una aplicació pugui connectar-se amb una altra i compartir informació. En l’entorn actual és imprescindible treballar amb un software que disposi d’APIs per aconseguir una bona interconnectivitat entre els diferents serveis i departaments de l’empresa. En un món en el qual la col·laboració és clau, les solucions open source són una bona opció a considerar.

 

4. Augment de les possibilitats de la Veu IP

Les solucions de Veu IP converteixen la veu en dades i, per tant, la comunicació es realitza a través d’internet i no des d’una línia telefònica. Això suposa nombrosos beneficis, entre els els quals destaquen la millora de l’eficiència i l’estalvi de costos, d’entre un 40 i un 80%, com vam veure a l’últim #MicroblauTalks. La VoIP ha començat des de la commodity i anirà guanyant valor per aconseguir que no sigui només veu sinó comunicació unificada i capacitat per relacionar-te amb el teu client. La clau està en els serveis que es poden oferir des d’una plataforma IP unificada i connectada amb tot, ERP, CRM, missatgeria, etc., de manera que puguem conèixer la satisfacció dels nostres clients o fer el seguiment de les accions comercials, millorar la comunicació amb els nostres col·laboradors, facilitar la teletreball o deslocalització de la taula clàssica d’oficina, convertint qualsevol dispositiu amb capacitat de connexió a internet en el centre de comunicació, relació i productivitat per excel·lència.

 

5. El gran repte de la seguretat

El cibercrim afecta totes les empreses de qualsevol mida i sector, i són especialment sensibles aquelles que manegen dades d’usuaris. El 2016 s’han superat a Espanya els 100.000 atacs, el doble que l’any anterior. Les incidències més habituals estan relacionades amb el frau, el robatori de contrasenyes i les suplantacions d’identitat. És imprescindible que les empreses coneguin els riscs i vulnerabilitats dels seus sistemes per estar preparades davant d’una amenaça que creix exponencialment i pot afectar de forma irremeiable a la seva reputació, productivitat i continuïtat del negoci. Per assegurar l’estabilitat dels sistemes i la protecció de la informació serà imprescindible realitzar diagnòstics periòdics de la seguretat dels sistemes TI a les empreses.

 

6. La revolució de l’Internet de les Coses (IoT)

Ja coneixem els wearables: rellotges intel·ligents, polseres d’activitat, ulleres de realitat augmentada… Però les mencions constants als objectes connectats i l’Internet de les Coses prometen un futur que canviarà les nostres vides. Podem concretar tres tendències. En primer lloc les solucions sensorials, és a dir, eines intel·ligents amb sensors que mesuraran paràmetres i, en combinació amb analítica, ajudaran a ser més proactius en la resolució de problemes. En segon lloc, el creixement de l’Internet de les Coses en l’àmbit industrial (IIoT), per exemple per localitzar persones i objectes en temps real a fàbriques, ports, hospitals… I per últim, a més a més dels continguts, claus a internet, creixeran les possibilitats per aportar valor a internet. Els departaments TI de les empreses ja no només gestionaran la informàtica, sinó també els dispositius capaços de rebre i emetre informació, que canviaran la manera en que s’ofereixen els serveis.

 

7. Millora dels sistemes de comunicació interna

Les empreses solen tenir sistemes de col·laboració interna deficitaris. La comunicació amb, i entre els empleats, ha de ser efectiva, independentment d’on es trobin, especialment en aquelles empreses amb molta mobilitat o on existeix comunicació i col·laboració entre diferents seus. Volem comunicar-nos en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. A vegades, quan a l’empresa no es disposa d’una eina de comunicació, són els mateixos empleats qui les creen, i pot passar que si un abandona la companyia, es perdi la informació. Per tant és responsabilitat de l’empresa proveir sistemes que afavoreixin la col·laboració, immediatesa, eficiència i seguretat de les comunicacions.

 

8. Auge de les infraestructures hiperconvergents

Una infraestructura hiperconvergent combina diferents tecnologies (computació, emmagatzematge, xarxa i virtualització) i el conjunt es gestiona des d’un software que s’executa des d’un servidor. Els sistemes hiperconvergents aporten flexibilitat, escalabilitat i facilitat de gestió, i el traspàs de servidors antics i informàtica tradicional cap al núvol serà cada vegada més senzill. Els analistes de referència coincideixen en què és una tendència a l’alça i es calcula que la seva adopció augmentarà un 50% els propers 5 anys vinents. Aquestes infraestructures, en clous privats, eficients, fiables i segurs, seran un sistema molt efectiu per centrar-nos en el negoci. Amb una gestió simplificada ens permetran ser més àgils en el desenvolupament d’aplicacions i serveis i arribar abans al mercat.