Claus del triomf del núvol híbrid com a solució empresarial

nube-hibrida-microblau

El núvol híbrid es mostra com la solució més adequada per gran part de les empreses

El passat mes de març NTT va fer públic l’informe “Pan-European Hybrid Cloud Report” en el qual es mostraven dades molt reveladores en relació a la clara aposta de les empreses pel cloud híbrid com a solució als seus processos de transformació digital.

Efectivament, el núvol híbrid es mostra com la solució més adequada per gran part de les empreses. Per entendre això, s’han de tenir en compte diversos aspectes com els objectius de l’empresa, el seu procés de transformació digital i la seva capacitat per fer front als costos.

Generalment, les cloud privades semblen un luxe reservat a grans empreses a causa del seu cost tan elevat, i les públiques són les grans guanyadores entre les pimes i les startups, però l’informe revela que tan sols el 16% de les empreses es decanten per només un tipus de cloud. D’aquí que les opcions preferides per les empreses siguin o bé el núbol múltiple o bé el núvol híbrid, que suposa un pas més. I, pel que fa a aquesta última, se senyala que el 63% de les empreses ja compta amb una estratègia per adoptar-la pròximament.

Però, costos a part, quines són les raons i funcionalitats que fan del núvol híbrid la solució ideal per a moltes empreses?

 • És clau per a aquelles empreses immerses en processos de transformació digital, ja que permet aprofitar i optimitzar les dades integrant el nou sistema amb el qual ja disposa l’empresa.
 • Aporta la flexibilitat i la capacitat dels serveis en el núvol utilitzant l’arquitectura disponible.
 • Proporciona immediatesa i facilitat en la gestió, de manera que la tecnologia no sigui un obstacle a l’hora de treballar.
 • Estalvia costos operacionals i d’emmagatzematge. Els núvols públics permeten minimitzar costos, per tant, els núvols híbrids poden afavorir-se d’aquest fet per estalviar en tantes funcions com sigui possible.
 • Possibilita l’accés de tots els treballadors a totes les aplicacions i des de qualsevol lloc.
 • Incrementa la rapidesa i millora l’agilitat de l’empresa.
 • Permet protegir les dades alhora que les simplifica i les automatitza.
 • Crea una experiència comú independentment de l’entorn que s’utilitzi.
 • Ofereix un alt grau de personalització en l’ambit de funcionalitats en temps real.
 • Possibilita que tots els entorns estiguin perfectament sincronitzats, des del núvol públic fins al privat, passant per un entorn local, de manera que el treballador pugui operar indistintament en un o altre.
 • Pot ser la solució per alleugerar la càrrega sobre el núvol privat en moments de creixement imprevist del volum de negoci.
 • En l’ambit de la seguretat el núvol híbrid ofereix garanties en aquelles operacions en les quals sigui necessari i satisfer alhora la regulació vigent.

Amb totes aquestes claus, podem entendre millor perquè el futur del cloud tendeix al núvol híbrid. Hem comprovat com s’està donant aquesta tendència des de la perspectiva de les empreses, però des de l’òptica dels consumidors la direcció és la mateixa, ja que en temps en els quals la transparència és la protagonista, cada vegada requeriran més aquest model, de manera que puguin accedir a les dades relacionades amb els seus projectes alhora que l’empresa conserva les dades més sensibles a un servidor privat. Així, avui sembla que el futur és híbrid.