Com el marketing automation ens ajuda a millorar l’experiència de client

marketing_automation_microblau

Un millor coneixement del nostre client produeix satisfacció i ens distingeix de la competència

Un millor coneixement del nostre client produeix satisfacció i ens distingeix de la competència

En un article anterior us parlàvem del marketing automation com un sistema per millorar els processos de màrqueting i vendes. Ara veurem, en concret, què aporta a l’experiència de client.

En l’era digital el client se situa en el centre. Això passa perquè l’usuari ha canviat els seus hàbits i les seves demandes. Ara està sempre connectat, en qualsevol lloc, espera respostes ràpides i vol un servei personalitzat i que li aporti valor.

Moltes empreses, de qualsevol sector, estan redefinint els seus processos de relació amb el client per distingir-se de la competència, ja que el client és més exigent que mai, i haver de satisfer les seves necessitats.

Per definir el recorregut de la relació del client amb l’empresa es parla del customer journey. És el recorregut des que cerca informació, la compara, inicia el procés de contractació, consulta una incidència, i renova el servei (o producte) o es dona de baixa.

Per tot aquest cicle hem de tenir una estratègia definida i el marketing automation ens ajuda en diversos d’aquests punts de contacte a oferir al client una experiència personalitzada. A més, ens servirà per detectar oportunitats de venda, cross-selling i up-selling.

Com ho farem?

Disposarem d’una captura del trànsit dels visitants, tant conegut com desconegut, per analitzar el seu comportament i veure com interactua amb la nostra web.

Amb aquestes dades podrem crear segments automàticament, d’acord amb uns criteris prèviament definits.

Crearem campanyes multicanal i podrem oferir contingut de manera dinàmica per arribar als usuaris interessats. És a dir, oferirem el contingut que l’usuari espera en el lloc i moment adequat.

En definitiva, el que ens permet el marketing automation és dirigir a la nostra audiència pels diferents cicles de vida, de forma automàtica, basant-nos en activadors. Per exemple:

1. Un usuari es subscriu a la nostra pàgina web per descarregar un catàleg de producte.
2. Guardem el seu nom i correu electrònic en una base de dades, i queda segmentat com a usuari interessat en un producte determinat.
3. Tenim una campanya dissenyada per a persones interessades en aquest producte, que comença amb l’enviament d’un correu electrònic per oferir a l’usuari més contingut relacionat amb la seva cerca.
4. Si aquest usuari fa clic a un enllaç del correu electrònic, la campanya continuarà d’una manera (per exemple, oferir un descompte), i si no ho fa, seguirà d’una altra (rebrà un recordatori al cap d’una setmana).

En definitiva, estem oferint a l’usuari informació (que ha de ser rellevant) d’acord amb els seus interessos, adaptant-nos al procés de compra en què es trobi. La seva experiència de client millora perquè el coneixem, sabem el que li interessa i volem oferir-contingut que l’ajudi a prendre una decisió. A més, un cop dissenyada la campanya, podem fer-ho de forma automàtica amb tots els nostres visitants.

En el proper article de la sèrie sobre marketing automation, farem un repàs als conceptes bàsics per acabar de tenir una visió completa sobre la metodologia d’automatització i les seves possibilitats. 

Si vols incrementar conversions i vendes amb marketing automation visita aquesta pàgina: www.mrkt.microblau.net