Quan necessito una web responsive, mobile first, o una app?

responsive_design

Conèixer les diferents possibilitats és imprescindible per poder valorar què és el que més convé a l’empresa

Fins fa relativament poc, quan un es plantejava una web per la seva empresa només havia de pensar que a l’altra banda la veuria algú des del seu ordinador. Però el creixement imparable d’ús dels dispositius mòbils ha portat també nous formats i ha obert la porta a grans oportunitats. De cara al posicionament, Google premia a les webs que ofereixen millor experiència d’usuari a mòbils i tablets pel que és fonamental adaptar-se.

Un dubte molt comú és plantejar-se quin tipus de web necessito, si responsive, Mobile first, o si necessito desenvolupar una aplicació mòbil pels meus usuaris o lectors. Vegem la diferència entre elles per conèixer com actuar en cada cas:

Web responsive

El disseny més recomanat en els últims anys és el “responsiu” o RWD (sigles en anglès de Responsive Web Design), és a dir, que el contingut i el format de les pàgines web s’adapten al format (mida i resolució) de cada pantalla on es visualitza.

Les webs responsives habitualment es dissenyen partint del principi que l’usuari les visualitzarà des d’un ordinador i, a continuació, repensar el disseny per altres dispositius de menor mida, com mòbils o tablets.

La programació té una sèrie de consideracions tècniques, com assegurar que les imatges i el disseny són perfectament escalables i flueixen fàcilment si canvia la mida de la pantalla.

Mobile first

S’estima que quasi el 40% del trànsit mundial d’internet és ja mòbil, si bé segons el tipus de servei, no és estrany que els usuaris mòbils representin la gran majoria de les visites (per exemple a mitjans de comunicació o xarxes socials).

El disseny mobile first parteix de la premissa que el nostre usuari majoritari accedirà des del mòbil. Per tant, començarem dissenyant la nostra web per ell, i després adaptarem el disseny a una mida de pantalla major, o inclús afegirem funcionalitats extra que al mòbil són innecessàries.

Aquesta nova visió ens força a conceptualitzar millor les pàgines web, pensant en què és més útil i d’interès per l’usuari, prioritzant la navegació i el temps de càrrega perquè és més habitual abandonar una web lenta des d’un mòbil que des d’un ordinador.

Aplicació mòbil

Finalment, és possible que segons el cas el que necessitem és desenvolupar una app. En els primers anys dels smartphones es va produir una febre pel desenvolupament d’apps, però s’ha de considerar que un usuari habitual en fa servir poques, i que existeixen milions d’apps als marketplaces amb escàs èxit.

Per crear una aplicació, a més a més, es necessitarà també molts més recursos econòmics i possiblement un major temps de desenvolupament, pel que la recomanació és que només creem una app quan necessitem fer servir alguna de les funcions específiques del telèfon mòbil per relacionar-nos amb els nostres usuaris, tals com la càmera, GPS per geolocalització, giroscopis, audio, etc.

En cas contrari, sempre serà més barat crear una web adaptada al mòbil, i segurament també més exitós, ja que és molt més senzill que un usuari visiti la nostra web i no que descarregui una app.

En resum, no existeix una resposta vàlida per tots els casos: necessitarem un tipus de web (responsive o mobile first) o una app, segons quines siguin les nostres necessitats i el comportament dels nostres usuaris. En tot cas, serà important abans d’iniciar un projecte conèixer bé a qui està dirigida, quins són els seus hàbits d’ús i analitzar les tendències.

Si vols conèixer més sobre desenvolupament web contacta amb el nostre equip.