Scroll Top

Què implica la fi de les direccions IPv4?

microblau_ipv4

Recentment RIPE NCC ha comunicat que ja s’ha assignat l’últim lot d’adreces IPv4 d’Europa. Quines conseqüències té aquest fet? Com afecta els usuaris?

Els últims anys hem viscut un creixement exponencial de l’ús d’Internet, així com de l’auge dels dispositius connectats entre si. Per a identificar la interfície en xarxa d’un dispositiu, i poder permetre aquestes connexions, s’utilitzen un conjunt de números coneguts com a adreça IP.

El protocol IPv4, implementat per a la producció d’ARPANET, és una versió utilitzada tradicionalment que consta de 12 dígits en blocs de tres xifres, permetent generar uns 4.300 milions de combinacions úniques. Donada la limitació d’aquesta arquitectura, no és d’estranyar que el Centre de Coordinació de Xarxes IP Europees (RIPE NCC) comuniqués recentment que havia assignat el seu últim lot d’adreces IPv4.

Quan es va activar aquest protocol no es va tenir en compte el context d’hiperconnectivitat actual, al qual s’ha d’afegir un elevat nombre de casos en els quals es produeix un desaprofitament de direccions. Això ha propiciat l’escasseig de direccions IPv4.

L’any 1999 va començar a dissenyar-se la IPv6, una nova versió capaç de proveir 340 sextilions de combinacions. De fet, hi ha regions que es van quedar sense IPv4 fa anys, pel que aquestes direccions ja fa un temps que s’assignen. Però alguns sistemes no s’han actualitzat, suposen una migració costosa o donen problemes a l’hora d’utilitzar aquesta nova versió, per la qual cosa en la majoria de casos és necessari o recomanable continuar utilitzant adreces IPv4.

RIPE NCC alerta que, “sense un desplegament d’IPv6 a gran escala, es correrà el risc de dirigir-nos cap a un futur en el qual el creixement d’Internet estigui limitat per l’escassetat d’identificadors de xarxa únics”.

La dependència d’aquesta tecnologia fa que la conseqüència més probable sigui que Internet s’encareixi, atès que els blocs de números IP ja es poden comprar a empreses disposades a prescindir de part de les seves IPs assignades. Aquest factor està propiciant una especulació en aquest camp, que l’any passat va vendre uns 45 milions de números IP amb un cost mitjà de 17 dòlars per número, quan fa només quatre anys el seu preu a dures penes arribava als 6 dòlars.

Tot apunta que, fins que no es completi la transició al protocol IPv6, els administradors de la xarxa hauran d’aguditzar el seu enginy o recórrer al pagament per l’ús de cada IP. Si tens preguntes sobre aquest tema, no dubtis en consultar als nostres tècnics.