Scroll Top

Quines són les diferències entre cloud públic, privat i híbrid?

serveis-cloud-microblau

El núvol permet a empreses optimitzar costos i recursos en funció de les seves necessitats i grandària

La tecnologia al núvol és un dels camps que més està contribuint a modificar els comportaments interns i externs de les empreses pel que fa a la comunicació, circulació i consulta de fitxers, i arxius compartits; però també a l’hora d’usar, emmagatzemar i produir tecnologies i processos propis.

El cloud no és només una tecnologia per estalviar costos i augmentar l’eficiència de les operacions, sinó “una peça fonamental en el disseny de l’estratègia i els models de negoci de les companyies“, i és habitual referir-se al núvol com la base sobre la qual transformar digitalment a l’empresa.

El cloud computing és un model de servei que ofereix les funcionalitats d’un sistema informàtic però en lloc d’estar instal·lat en un ordinador, es troba allotjat en servidors d’internet i es pot accedir-hi a través de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa.

Al mercat, trobem -avui en dia- tres grups distingits de cloud: el públic, el privat i l’híbrid. Decantar-se per un model o l’altre, dependrà de l’entorn de la pròpia empresa, de l’ús que li hagin de donar els seus empleats i del tipus de treballadors i de clients que aquesta tingui.

Cloud privat

El cloud privat sol funcionar de la següent manera: és una plataforma que es troba en un data center extern o intern i que, al seu torn, s’integra dins de la xarxa de dades de l’empresa, protegint-se del món exterior. És a dir, simula ser un servidor propi, i és l’opció de grans sectors com la banca.

Beneficis principals: seguretat, adequació i encaix.

Desavantatges principals: en ser una solució que s’ofereix a l’empresa, a la seva disposició i arbitratge, sol anar acompanyat d’una inversió inicial alta. Cada innovació també pot resultar cara.

Cloud públic

Els clouds públics són àmpliament coneguts, ja que formen part d’aquest grup plataformes amb milions d’usuaris registrats com Dropbox, o el mateix servei de Google, Google Drive. El fet que molts treballadors estiguin familiaritzats amb elles fora de l’àmbit laboral, pot suposar una ajuda. Les empreses petites, start-ups o de desenvolupament de programari són les que més utilitzen aquest tipus de solucions.

Beneficis principals: agilitat, preu reduït, competitivitat i actualització contínua. Les economies d’escala permeten que resulti especialment atractiu. Qualsevol avenç en la programació i en el manteniment del sistema, beneficia tot l’arc d’usuaris connectats a aquest.

Desavantatges principals: dependència del proveïdor i de la connexió a internet, i la integració amb els sistemes propietaris que disposi l’empresa.

En cas de fallada del sistema

Si bé és cert que la responsabilitat de solucionar els errors del sistema que puguin sorgir sempre serà del proveïdor, el seguiment de la incidència pot ser difícil per part de les empreses dependents del sistema. Ara, en cap cas hem de pressuposar una pitjor gestió per part d’aquestes, ja que el focus d’atenció a què haurà de fer front el proveïdor és exponencial per donar una resposta eficaç i trobar una solució per la quantitat de clients expectants.

Cloud híbrid

La combinació de serveis cloud privats i públics és el sistema que s’imposa per a la resta de companyies: arquitectura cloud en instal·lacions corporatives o de proveïdors d’alt nivell i recursos en núvols públiques, útils per a casos excepcionals (puntes de treball i demanda). Pot ser que es necessiti utilitzar més potència de la contractada en el nostre entorn intern i és llavors quan es recorre a un cloud públic, per sufragar aquesta necessitat d’espai, o per a la realització de tasques que requereixin molt maneig de dades. Gartner preveu que el 2017 el 50% de les empreses disposaran de cloud híbrid.

Beneficis principals: l’arrendament d’ús de servidors d’alta capacitat a cost baix -una altra vegada gràcies a l’economia d’escala- i la qualitat dels serveis ha millorat molt en els últims anys.

Desavantatges principals: assegurar la integració entre els sistemes propis i els diferents proveïdors de cloud.

Quin tipus de cloud convé a la meva empresa?

Si l’empresa disposa d’una estructura lleugera i dinàmica, és a dir, que els empleats o treballadors no sempre exerceixin el seu treball en l’espai físic de l’organització, un model de cloud públic o híbrid seria la millor solució. Si, per contra, estem davant d’una companyia amb una estructura més àmplia i compacta, l’opció d’un cloud privat pot arribar a ser més encertada.

Ens decantem per un o altre, és important que es dediqui un temps prudencial a desenvolupar un sistema tallafocs, que permeti establir de forma correcta i segura els permisos i rols de visibilitat i edició de cada arxiu, servei, document i carpeta creada dins d’aquest entorn. Alguna cosa no menys important és decidir quin tipus d’arxius s’han d’afegir i quines han de quedar exempts. També s’han de tenir en compte els requisits i la protecció de dades que ofereix cada tipus de cloud, comparant-los amb la normativa vigent.

Articles Relacionats