KYMOS

Sector Farmacèutic - 50 a 100 treballadors

Kymos sorgeix de la iniciativa d’un grup de professionals amb àmplia experiència en la indústria farmacèutica, per oferir serveis científics i tècnics a empreses dels sectors farmacèutic, veterinari, alimentari i cosmètic.

La companyia duu a terme una extensa gamma d’assajos analítics vinculats a la caracterització fisicoquímica, el control de qualitat i l’estabilitat de principis actius i medicaments. El servei que ofereix comprèn tot el procés de recerca, desenvolupament, registre, comercialització i cicle de vida en el mercat de nous productes o especialitats farmacèutiques.

desafio-tecnologico-empreas

El Repte

Kymos és una empresa jove, dinàmica i en expansió. Va ser fundada el 2001 i es va instal·lar al Parc Científic de Barcelona, un centre creat per la Universitat de Barcelona que té com a finalitat potenciar la innovació, principalment en ciències de la vida.

L’empresa està situada al Parc Tecnològic del Vallès, una àrea industrial de Cerdanyola del Vallès que acull empreses de perfil tecnològic. A les seves instal·lacions, Kymos compta amb cinc laboratoris (d’immunologia, espectrometria de masses, anàlisi fisicoquímica, estabilitat i microbiologia) equipats amb l’instrumental més avançat.

A més, els darrers anys ha experimentat un gran creixement i ha adquirit noves seus en l’àmbit europeu, amb presència a Itàlia i Alemanya.

Com a resultat de la seva activitat, la companyia genera contínuament una quantitat ingent de dades científiques i tècniques, per la qual cosa necessitava disposar de servidors potents, segurs i amb una agilíssima capacitat de resposta a les peticions d’informació. Es tractava d’uns nivells d’exigència molt específics, superiors als de la majoria de les empreses, a causa de la normativa que els regula.

Totes aquestes circumstàncies (creixement de l’empresa, gran volum de generació de dades, noves localitzacions, limitacions de la connexió de xarxa…) van portar a Kymos a demanar a Microblau Colt, com ja havia fet anys enrere, un nou estudi sobre connectivitat i dades a escala global.

En concret, Kymos requeria:

 • Una solució d’alta seguretat i disponibilitat per l’emmagatzematge i procés del continu i creixent flux de dades científiques generades per l’empresa.
 • La instal·lació i configuració del hardware a les noves seus —inclosa la xarxa de servidors, en cas que s’optés per una solució d’allotjament local— i un servei de manteniment i assistència tècnica amb un temps de resposta mínim.
 • La realització del procés de trasllat del hardware i les dades a les noves seus, amb les màximes garanties i alterant el menys possible l’operativitat de l’empresa.
 • Un servei de backup online amb una seguretat del més alt nivell, atès que la generació i tractament de la informació constitueix un dels actius més preuats de Kymos i que, a més, la llei obliga l’empresa a mantenir còpia de les dades amb unes condicions molt estrictes.
 • Un software que permetés una gestió segura, senzilla i combinada del correu, l’agenda i el calendari de tots els treballadors (uns seixanta) i que fos compatible amb tauletes digitals i telèfons intel·ligents.
 • La possibilitat de disposar d’un servei de telefonia que comportés una baixa inversió i un manteniment mínim i que comptés, alhora, amb funcionalitats avançades.
 • Un lloc web de navegació fàcil i intuïtiva, que inclogués la descripció dels serveis oferts, les especificacions tècniques dels mètodes, instal·lacions i instrumental usats i les certificacions amb les quals compta Kymos, entre altres funcionalitats.
solucion-tech

La Solució Microblau

Amb el creixement de Kymos i la incorporació de noves instal·lacions, els requeriments de la companyia han canviat de manera considerable. El volum dels arxius dels aparells de processament de dades no feia viable el seu tractament en temps real des del núvol. Els arxius resultants de cada anàlisi poden ocupar entre 1 i 2 GB. Així, es va optar per allotjar el hardware i el software de l’empresa de manera local i es va realitzar una còpia de seguretat dels arxius al núvol.

La quantitat de dades generades pels aparells d’anàlisis comporta que la gestió informàtica de l’empresa sigui especialment complexa. Kymos disposa de màquines dedicades al càlcul i l’anàlisi que no s’han apagat en deu anys i que no poden fer-ho tampoc durant el trasllat. Per això, sortia més a compte comprar màquines noves —encara que són costosíssimes— que apagar i tornar a encendre les actuals, calibrar-les i deixar-les a punt.

Virtualizació

Malgrat tenir els servidors físicament a les oficines de Kymos, es va considerar convenient virtualitzar-los per millorar el seu rendiment i disponibilitat, i comptar amb un bon sistema de còpia de seguretat.

La infraestructura virtual no era una novetat en Kymos, ja que ja es disposava d’un frontal VMware, un servidor físic que allotjava una màquina virtual que proporcionava serveis de servidor d’arxius de màquines, antivirus i dominis. Una infraestructura virtual completa, no obstant això, consta de dos frontals VMware ben dimensionats perquè, en cas de caiguda, un només pugui assumir tota la càrrega de treball. La següent imatge mostra una infraestructura virtual típica:

Kymos virtualització

La redundància dels sistemes informàtics és un dels primers elements a implementar per aconseguir l’excel·lència en matèria de seguretat informàtica a les empreses. Aquest grau de seguretat és imprescindible, alhora, per obtenir moltes de les certificacions ISO/DIN.

Una infraestructura virtual redundant permet que, en cas de caiguda d’un servidor físic, les màquines continuïn funcionant, i que, encara que hi hagi una fallada de hardware, l’activitat pugui continuar. Per necessitats de manteniment també es poden parar els servidors físics sense detenir l’activitat.

Trasllat

El trasllat dels servidors del núvol a local ha comportat un laboriós procés que es pot dividir en tres parts.

En una primera fase, es van homogeneïtzar els usuaris i els equips al local antic. El trasllat pròpiament dit va comportar la instal·lació d’un frontal VMware amb el servidor de comunicacions, la configuració i comprovació de la xarxa de la nova oficina i l’ampliació i configuració de la cabina existent en aquest moment. Finalment, es va fer la migració dels servidors del núvol a local, la sincronització de les dades, la còpia de la màquina virtual Logic a local, i la concessió d’accés als usuaris.

Servidor de comunicacions

Dins de la infraestructura virtual d’aquest nou pla de sistemes, va ser imprescindible establir un sistema que gestionés les connexions amb Internet, les connexions internes i l’assignació d’amplada de banda per a la veu IP. Encara que ja no era necessària la comunicació amb el núvol, es necessitava un servidor de comunicacions per assegurar les comunicacions entrants i sortints de Kymos. A més, aquest servidor va proporcionar diverses millores:

 • Eliminació del software OpenVPN.
 • Eliminació de cablejat innecessari.
 • Gestió eficient de les connexions a Internet.
 • Gestió de caiguda d’una línia ADSL.
 • Control de navegació dels usuaris.

VLAN

Kymos té quatre xarxes de treball independents entre si. Fins aleshores, això provocava que cada ordinador tingués instal·lades diverses targetes de xarxa, generés duplicitat de cablejat i d’aparells electrònics, i dificultés el control de la seguretat i els accessos. La solució proposada per Microblau Colt va ser la implementació de VLAN, separacions virtuals de xarxa; és a dir, la creació de quatre xarxes virtuals. Així, els equips que pertanyen, per exemple, a la xarxa ofimàtica, poden accedir amb el mateix cable a qualsevol de les altres xarxes.

Backup Online

Kymos també necessitava un sistema de còpia de seguretat que en cas de caiguda li permetés recuperar un servidor en menys de 10 minuts. El servei en línia de Microblau Colt es diferencia d’altres sistemes de backup online per utilitzar una amplada de banda mínima i realitzar restauracions extremadament ràpides.

Amb el backup online, la informació s’envia directament de l’equip informàtic del client al centre de dades de Microblau Colt mitjançant protocols d’encriptació, per garantir la seguretat de la transmissió. Aquest sistema de còpia es recolza en un NAS (de l’anglès network attached storage), un dispositiu de gran capacitat per allotjar tot l’històric que necessitem.

Kymos labs

Plataforma basada en Microsoft 365

Microsoft 365 és una solució al núvol que permet accedir als correus, l’agenda i els contactes des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu, i compartir tot això amb la resta de l’equip de l’organització.

El software compta amb filtre antispam i protecció antivirus i és escalable des d’1 fins a més de 1.000 usuaris sense hardware ni amplada de banda addicionals.

Veu IP

Es va proveir una centraleta de trucades per IP, al núvol. Alguns dels seus avantatges són que requereix una inversió inicial en hardware mínima, es paga per usuari, es redueixen de forma molt important els costos de telefonia, s’obtenen funcionalitats avançades, es poden oferir missatges personalitzats depenent del nombre de trucades entrants, permet enllaçar amb Microsoft 365 per a una gestió més eficient i, gràcies a la mobilitat de les extensions, facilita el teletreball.

Servei tècnic informàtic

Per instal·lar aquest sistema i tenir la seguretat que continuarà vigent i actualitzat, va ser convenient complementar-lo amb un manteniment presencial. Aquest manteniment és essencial perquè totes les millores perdurin en el temps, i per reforçar així la seguretat de tot el sistema informàtic i augmentar la fiabilitat dels processos interns i les comunicacions.

Què diuen de MICROBLAU
Josep de Joaquín
Editorial Casals
Departament IT

El fet de tenir totes les delegacions connectades i accessibles és important per al nostre negoci. Sabem que des de Microblau, com a partner de UC al capdavant de la solució global de comunicacions, ho gestionen tot i ens aporten la tranquil·litat de saber que estem en bones mans.

Xavier Pons
Linea Hogar Deco
Director de Compres (CPO)

Per a nosaltres era important fer el pas a O365. Amb Microblau estem tranquils, ells s’ocupen de tot, des de la compra de les llicències fins a la implementació, i a més amb el seu primer nivell de suport, sabem que estem atesos al moment.

Jesús Fernández Reino
CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)
Cap d'Àrea TIC

Saber que els nostres servidors estan en un entorn segur i quedar ben informats davant qualsevol pregunta, és fonamental per a nosaltres. Microblau reforça la nostra tranquil·litat.

Pedro Carrillo Payá
AssessorIT
Owner and CTO at AssessorIT

La tranquil·litat de saber que els nostres equips estan en un entorn segur, amb totes les normatives de RGPD i amb un equip humà darrere, fa que ens puguem dedicar 100% als nostres clients, sense preocupar-nos.

Montse Busquets
Holdfood Services
Oficina tècnica

Créixer amb totes les garanties tecnològiques ha estat clau. Comptar amb Microblau com partner, ha fet que afrontem aquesta nova etapa amb l’acompanyament que necessitàvem perquè tot sortís perfecte.

Luis Hernández
Onebox - Ticket Distribution System
Client Support Manager

Per nosaltres disposar de nous equips amb la màxima agilitat és important pel nostre creixement. El rènting tecnològic ens ha permès adquirir equips de forma gradual d’acord amb les nostres necessitats

Joaquim Colomé
Mitelos Bioscience, S.L.
CEO

La flexibilitat a l’hora de poder afegir nous equips al rènting tecnològic va ser clau per nosaltres. Amb una única quota, tenim els nostres equips informàtics sempre al dia.

Maribel Aynó
Cipo SCCL
Responsable de RRHH

Fa molts anys que treballem amb Microblau i quan ens van proposar canviar a Microsoft 365 no ho vam dubtar, sabíem que era una bona combinació ajuntar una eina potent i sumar tot l’equip d’atenció i suport de primer nivell de Microblau.

Cristóbal Ocaña
MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA SL
Gestió IT

El rènting tecnològic, ens ha permès incorporar equips a la nostra empresa de manera gradual segons les nostres necessitats i comptem amb una quota mensual controlada. Gràcies al rènting, tenim el nostre parc actualitzat i és fàcil créixer.

Joan Morillas
Enertika - Ingenieria y Servicios de Eficiencia Energe
Departament IT

Renovar els nostres equips informàtics de manera ràpida era vital per a nosaltres. Gràcies a l’agilitat del rènting de Microblau, en pocs dies ja disposàvem de tot per a treballar.

Adriana Bertolani
Actua gestión del conocimiento
Marketing & People Director

Per nosaltres, disposar del nostre parc informàtic sempre actualitzat és clau. Gràcies al rènting tecnològic, hem pogut adquirir els equips fàcilment i de forma gradual, segons les nostres necessitats.

ALTRES PROJECTES DESTACATS

Microblau en acció

Altres serveis

Tecnologies i eines que potencien el teu negoci

Serveis gestionats

Et brindem el millor suport estratègic per planificar els teus projectes IT.

Seguretat Perimetral

Protegeix el teu equip de vulnerabilitats i amenaces externes.

Gestió de projectes IT

Un equip focalitzat a obtenir el millor rendiment per la teva empresa.
Contacta amb nosaltres