Scroll Top

El programa educatiu de la Barcelona World Race

El programa educativo de la Barcelona World Race

Els projectes educatius han esdevingut cada cop més rellevants dins de la Barcelona World Race, més enllà de la dimensió purament esportiva.

Els projectes educatius han esdevingut cada cop més rellevants dins de la Barcelona World Race, més enllà de la dimensió purament esportiva.

El repte per a aquesta última edició ha estat apropar la regata oceànica a les escoles, i fer servir l’esdeveniment esportiu com a tema motivador i eix vertebrador de l’aprenentatge.

Anteriorment ja s’havien dut a terme iniciatives en aquest sentit, com la desenvolupada el 1993 pel Consorci El Far, que permetia seguir el regatista José Luís Ugarte durant la seva participació en la regata de volta al món en solitari, la Vendée Globe.

El 2007, el FNOB va decidir donar un impuls als projectes educatius de la Barcelona World Race, i va deixar-ho en mans del Consorci El Far, que comptava amb més de vint anys d’experiència en projectes relacionats amb la difusió de la cultura del mar i l’apropament de l’esport nàutic a la ciutadania.

Com encaixen doncs els projectes educatius dins dels objectius estratègics de la BWR? La solució va ser integrar l’eina que utilitzava el Consorci a dins de la plataforma de la BWR, desenvolupada per Microblau amb Ez Publish.

Aquesta plataforma els permet disposar d’un fons documental complet i accessible, en format llibre digital, i posar a l’abast dels docents i del públic en general una sèrie de continguts per dur a terme activitats.

Els centres formatius que s’han adscrit al programa educatiu de la BWR han valorat molt positivament l’experiència: han comptat amb eines col·laboratives per fer el seguiment de la regata i per contactar amb els regatistes, entre altres funcionalitats.

Més de cent trenta centres a Catalunya, Andorra, França i Xile s’han sumat al projecte, amb una participació total de més de 27.000 escolars.

Però no s’acaba aquí: també s’ha volgut posar el material elaborat a l’abast del públic general, per tal que tot el fons de coneixement generat no quedi restringit només a l’àmbit escolar; amb aquesta finalitat es va crear The Game, un joc virtual que ha tingut un amplíssim seguiment.

Per a properes edicions, el repte de Microblau és integrar tot el projecte del programa educativo de zero a la plataforma d’Ez Publish, per aprofitar al màxim totes les possibilitats que aquesta els ofereix i arribar encara a més persones.

El programa educatiu de la Barcelona World Race