Scroll Top

Els nous riscos més rellevants per a les empreses

20-fenchurch-street-architecture-business-34092

Els nous riscos empresarials més importants del segon trimestre de 2018 publicats per la consultora Gartner

Quines amenaces relacionades amb la tecnologia preocupen més a les empreses? A continuació compartim una selecció dels nous reptes empresarials més importants del segon trimestre de 2018 publicats per la consultora Gartner:

Cloud computing

Els riscos més comuns d’aquest paradigma són que hi hagi un accés no autoritzat a informació confidencial o restringida, o bé que el proveïdor del núvol no pugui proporcionar accés a la informació com a resultat de la interrupció de les seves pròpies operacions.

Divulgació d’informació sobre ciberseguretat

Les directrius per a la divulgació de les infraccions cibernètiques s’han de complir amb major claredat, obligant a les organitzacions a divulgar la informació amb major rapidesa que en el passat, la qual cosa possiblement condueixi a un major impacte financer i de reputació.

RGPD

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor la RGPD, el reglament que afecta a totes aquelles empreses que tractin dades dels ciutadans, i que implica, entre altres coses, avisar als usuaris sobre quina informació cedeixen i per a què s’utilitza. El risc al qual es poden enfrontar les organitzacions és la important multa que suposa el seu incompliment.

Desigualtat d’habilitats en intel·ligència artificial/robòtica

A causa de les habilitats altament tècniques i específiques requerides per treballar amb la intel·ligència artificial (IA) i la robòtica, són poques les organitzacions que tenen les capacitats adequades per aprofitar les oportunitats associades a aquests avenços tecnològics.

Economia mundial

Una desacceleració en el creixement econòmic global impactarà negativament el creixement de les organitzacions.

Ètica empresarial

Els accionistes i els consumidors són cada vegada més conscients de l’ètica de les empreses, arribant a ‘castigar-les’ encara que no hagin fet res il·legal. Avui més que mai, per tenir èxit, una empresa necessita recolzar-se en valors ètics sòlids.

Aversió al risc

Massa controls i garanties creen un entorn que rebutja el risc, que impedeix que es facin apostes de creixement. Ralenteix i dificulta el rendiment empresarial.

Enginyeria social

Els delinqüents, cada vegada més preparats i sofisticats, utilitzen l’engany perquè els usuaris divulguin informació confidencial o personal que pot utilitzar-se amb finalitats fraudulentes.

Articles Relacionats