Scroll Top

Noves certificacions de Veeam!

certificaciones Veeam

Els nostres companys Sergi Pinto, Esther Salmerón i Tania Santafosta han aconseguit la certificació Veeam Availability Suite v8!

Els nostres companys Sergi Pinto, Esther Salmerón i Tania Santafosta han aconseguit la certificació Veeam Availability Suite v8!

Veeam® és una companyia que habilita l’Always-On Business™, proporciona solucions que ofereixen Availability for the Modern Data Center™ i permeten objectius de punt i temps de recuperació (RTPO™) de menys de quinze minuts per a totes les aplicacions i dades. És a dir, aporta solucions que eviten la pèrdua de dades i proporcionen recuperació d’alta velocitat, protecció verificada, reaprofitament de dades i visibilitat completa.

Microblau és ara doncs partner certificat de Veeam, amb tots els avantatges que això comporta, com per exemple oferir-ne els productes amb més garanties i estar al dia de les implementacions d’actualitzacions.

L’equip ha augmentat i consolidat els seus coneixements de Veeam Availability Suite v8, fet que els permet oferir un assessorament més complet als seus clients, tant tècnic com comercial, en qualsevol projecte que requereixi serveis de virtualització.

Concretament, Sergi Pinto, responsable del Departament d’Internet, ha obtingut la certificació Veeam Availability Suite v8 tècnica. A més, Sergi disposa també de la certificació VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization, la qual cosa significa que pot proporcionar serveis de virtualització demostrant coneixements i fiabilitat en les instal·lacions.

D’altra banda, Esther Salmerón i Tania Santafosta han obtingut la certificació Veeam Availability Suite v8 comercial, per tal de captar millor les necessitats de cada client i adaptar el producte a cada cas concret.

Un equip més que preparat! Vols saber tot el que poden fer per tu? Fes clic aquí.

Els nostres companys Sergi Pinto, Esther Salmerón i Tania Santafosta han aconseguit la certificació Veeam Availability Suite v8