Scroll Top

Administra i protegeix els teus dispositius mòbils d’empresa amb MDM

MDM-foto-blog

Els dispositius mòbils transformen les empreses, perquè aporten agilitat als processos i intercanvis d’informació. En contrapartida, han portat la necessitat de gestionar molts equips en mobilitat. El Mobile Device Management proposa una solució integrada per a aquest problema. Descobreix com funciona. 

Per què el Mobile Device Management és important?

A mesura que els dispositius mòbils (portàtils, tauletes…) es multipliquen, es complica la logística del seu manteniment per a l’empresa. Cal que tots aquests equips compleixin determinats estàndards de qualitat quant al programari que utilitzen i les seves mesures de seguretat, entre altres aspectes importants.  
 
Per entendre millor aquest panorama, has de tenir en compte algunes dades cridaneres. Per exemple: avui dia, només un 10% dels empleats de les empreses espanyoles té definit un pla de seguretat en els seus dispositius mòbils. I, a més, el 60 per cent de les empreses permet que els seus empleats utilitzin els seus propis equips. Això suposa grans problemes d’organització i seguretat: informació vital per la companyia s’acumula en dispositius que no es controlen adequadament. 

En aquest sentit, la millor resposta que pots trobar actualment és la tecnologia de Mobile Device Management

Simplificant la gestió de dispositius

Amb un sistema de Mobile Device Management, l’empresa pot dotar els seus empleats d’equips segurs. Cada dispositiu pot portar, per exemple, VPN, un perfil de dades preconfigurat i aplicacions controlades pels administradors

Si imagines aquest esquema de treball, comprendràs l’interessant i important que resulta per a una empresa disposar d’una tecnologia d’aquest tipus. Es tracta d’un sistema pensat per centralitzar i organitzar la gestió d’un ampli conjunt de dispositius mòbils.  
 
Funciona al núvol i permet controlar quines aplicacions utilitza cada dispositiu i quin ús se’ls dona. D’una banda, pot gestionar les seves actualitzacions, a més d’organitzar la capacitat d’emmagatzematge. De l’altra, permet instal·lar certificats digitals, elements antivirus o mecanismes de xifrat i encriptat. 

En resum: redueix esforços, unifica processos i reforça la seguretat. 

Components clau d’un Mobile Device Management (MDM)

En 5 punts podríem resumir els components principals d’una solució MDM:

  1. Seguiment. Cada dispositiu acollit serà monitoritzat mitjançant la seva geolocalització. Això facilita la resolució de problemes en temps real i actuar ràpid en cas de perill. Per exemple, bloquejant un dispositiu robat. 
  2. Gestió. El sistema inclou un mòdul de gestió de programari que facilita la constant actualització de les aplicacions de cada dispositiu de forma segura i centralitzada.
  3. Seguretat. De forma coordinada, el mòdul de seguretat protegeix cada equip contínuament. Això implica protecció contra atacs o virus i, sobretot, securització de la informació continguda al dispositiu, incloent-hi la realització de còpies de recolzament. A més, els nivells de seguretat es poden adaptar en funció de l’empleat. I no només es protegeixen els dispositius, sinó que s’evita que s’utilitzin per atacar les xarxes corporatives.
  4. Identitat. Identificar correctament cada persona que utilitza un equip és una part clau de la seguretat i de la traçabilitat de les operacions. Un mòdul del sistema s’encarrega de garantir que només accedeixi al dispositiu aquella persona que estigui realment autoritzada.
  5. Endpoint El sistema de Mobile Device Management descansa sobre un model de seguretat Endpoint. Aquest recolzament inclou solucions com l’antivirus, els accessos a la xarxa o el treball al núvol. 

Avantatges del Mobile Device Management 

Com intueixes, una infraestructura així pot oferir-te molts avantatges:

  1. Estalvi de temps i costos. Poder actualitzar i formatejar els equips a distància i col·lectivament, sense desplaçaments ni esperes, estalvia temps de treball i, per tant, redueix costos.
  2. Més productivitat. En no haver de preocupar-se per la seguretat i l’actualització dels seus equips, els treballadors són més productius i tenen sempre les eines adequades, degudament actualitzades i protegides.
  3. Centralizació. Com estan muntats sobre una estructura de client i servidor, els desplegaments de Mobile Device Management ofereixen un control centralitzat. Això permet a un sol administrador accedir a qualsevol equip en tot moment.
  4. Separació d’entorns. Per als empleats que utilitzin equips propis, aquesta tecnologia facilita separar el privat del corporatiu, evitant barrejes d’informació i possibles errors de seguretat.
  5. Compliment de polítiques de dades. Es garanteix l’acatament automàtic de totes les directives de gestió de dades, com el RGPD.

Passa a l’acció i implementa MDM a la teva empresa

Si consideres que la teva empresa necessita administrar i protegir els seus dispositius mòbils amb més control i flexibilitat, contacta amb nosaltres i demana informació sense compromís del servei de Mobile Device Management (MDM) de Microblau.

Demana informació ara