Parla ara amb nosaltres

Esteu aquí

Direcció general

Jaume Mercader
General Manager

avatar

Àlex Net
Deputy General Manager

avatar

Àrea Comercial

Esther Salmeron
Responsable comercial

avatar

Emmanuel Gálvez
Comercial

avatar

Josep Reverter
Comercial

avatar

Administració

Òscar Gonzàlez
Financial Manager

avatar

Susana Marín
Administració

avatar

Serveis Gestionats

Xavi Pujade
Consulting and Managed Services

avatar

Incidències
Àrea de suport i incidències

avatar

Incidències
Àrea de suport i incidències

avatar

Infinitum Digital / Desenvolupament web

Miqui Hermosilla
COO / Account Manager

avatar

Incidències / Manteniment
Àrea de suport i incidències

avatar