Icelandic Ibérica

Esteu aquí

Descripció

Perfil de l'Empresa

Icelandic Ibèrica, membres del grup Icelandic, una companyia que controla una xarxa internacional de producció i comercialització de productes del mar, amb èmfasi en el peix congelat. El grup Icelandic es va fundar al 1942 i tenen la seva oficina principal en Reykjavik. El grup opera a nivell mundial. Icelandic Ibèrica està enfocat al mercat espanyol, portuguès, italià i grec.

El Repte

Icelandic Ibèrica necessita tenir una intranet amb aquests requeriments:

  • Catàleg de totes les fitxes de productes per consultar a nivell intern en varis idiomes.
  • Organització i publicació de noticies i articles.
  • Gestió de processos de compra/venda de productes amb un sistema d'aprovació de continguts.
  • Organització automàtica per anys de les ordres de compra.

La Solució de Microblau

Icelandic Ibèrica ofereix les fitxes de tots els seus productes en varis idiomes, permet publicar noticies o qualsevol article fàcilment i gestiona les modificacions a les ordres de compra/venda enviant una notificació a certs usuaris per tal que puguin validar els continguts abans de ser publicats.

Les ordres de compra s'organitzen automàticament tenint en compte l'any seleccionat a la fitxa.

El disseny ha estat creat per 'atica studio.

Aquesta web ha estat referenciada a la web d' eZ Publish.