Institut de Recerca IN3

Esteu aquí

Descripció

Perfil de l'Empresa

A l'any 2000, la UOC (“Universitat Oberta de Catalunya”, pionera del món en universitat virtual) va fundar l'institut interdisciplinari de l'Internet (IN3) com el seu institut d'investigació. L'investigació desenvolupada en IN3 es centra, bàsicament, en l'anàlisi interdisciplinària de la societat d'informació. Més específicament, les àrees principals a les quals presten més atenció són l'e-learning, les noves tecnologies i el sistema educatiu, e-govern, la nova economia, la llei i el ICT, la tecnologia i la salut, cultura digital, els nous mitjans de comunicació, Internet i la vida diària, IT i tecnologies de xarxa, i gestió de la informació.

El Repte

IN3 necessita tenir presencia a la web amb aquests requeriments:

  • Informació sobre l'institut.
  • Presentació dels projectes de recerca.
  • Presentació dels grups de recerca.
  • Presentació de les publicacions de recerca.
  • Procés automàtic d'importació i actualització de les dades de la web.
  • Posicionament òptim a la web (SEO).
  • Web en 3 idiomes.

La Solució de Microblau

La web fa servir un mòdul personalitzat per a recollir i emmagatzemar cada nit una part important dels continguts. Tota la informació sobre projectes, investigadors, publicacions, grups i programes d'investigació es manté en una aplicació interna i es consulta per altres programes externs mitjançant serveis web (soap) en format XML.

La informació que s'extreu d'aquesta aplicació interna s'introdueixa la base de dades de eZPublish, en forma d'objectes de contingut. D'aquesta manera, la web està sempre sincronitzada amb l'aplicació interna de IN3.

El contingut està disponible en català, espanyol i anglès.

El disseny ha estat creat per 'atica studio.

Aquesta web ha estat referenciada a la web d' eZ Publish.