L'Acadèmia de Ciències Mèdiques

Esteu aquí

Missatge d'avís

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Descripció

El Client

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, que constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra.

L’objecte primordial de l’Acadèmia és fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent i d’investigació.

 

 

El Repte

El creixement i evolució de les infraestructures tecnològiques genera, de forma continuada, noves necessitats de gestió per a l’Acadèmia, que durant l’últim any ha format més de 46.500 professionals i ha dedicat més de 7.000 hores a formació.

L’entitat també creix anualment en número de socis, pel que és imprescindible disposar de comunicacions eficients i segures, tant internament com externament. Així, des de l’any 2004, l’Acadèmia confia en Microblau Colt per a la gestió integrada dels seus serveis tecnològics, que té com a objectius principals:

 

 • Manteniment i administració de la infraestructura 24/7
 • Connexió estable a la xarxa VPN
 • Servei tècnic proper i de confiança per als treballadors
 • Millora continuada de la gestió de correus interns i externs
 • Còpies de seguretat dels seus sistemes crítics

 

La Solució

Amb l’objectiu de gestionar de manera eficaç la seva infraestructura tecnològica i assegurar la seguretat i estabilitat de les comunicacions, Microblau ha implementat millores continuades durant els més de 12 anys de col•laboració:

 • Còpies de seguretat programades dels seus servidors
 • Gestió documental segura, via web, mitjançant Soonr Workplace
 • Manteniment i servei tècnic per als seus sistemes
 • Controlador de domini per tal d’administrar la connexió dels usuaris a la xarxa i als recursos compartits
 • Administració de servidors 24/7
 • Millora del servei de correu electrònic amb Microsoft Exchange i filtratge efectiu de correu brossa
 • Gestió dels correus electrònics de més de 400 socis

Un dels projectes més destacables va ser la migració dels seus servidors físics a servidors virtuals, així com la connexió via xarxa VPN d’aquests amb els servidors virtuals ubicats a Colt amb la seva infraestructura Zential, que proporciona una connectivitat segura i confidencial tant a l’equip com als socis de l’Acadèmia.