L'Acadèmia de Ciències Mèdiques

Esteu aquí

Descripció

El Client

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, que constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra.

L’objecte primordial de l’Acadèmia és fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent i d’investigació.

 

 

El Repte

El creixement i evolució de les infraestructures tecnològiques genera, de forma continuada, noves necessitats de gestió per a l’Acadèmia, que durant l’últim any ha format més de 46.500 professionals i ha dedicat més de 7.000 hores a formació.

L’entitat també creix anualment en número de socis, pel que és imprescindible disposar de comunicacions eficients i segures, tant internament com externament. Així, des de l’any 2004, l’Acadèmia confia en Microblau Colt per a la gestió integrada dels seus serveis tecnològics, que té com a objectius principals:

 

 • Manteniment i administració de la infraestructura 24/7
 • Connexió estable a la xarxa VPN
 • Servei tècnic proper i de confiança per als treballadors
 • Millora continuada de la gestió de correus interns i externs
 • Còpies de seguretat dels seus sistemes crítics

 

La Solució

Amb l’objectiu de gestionar de manera eficaç la seva infraestructura tecnològica i assegurar la seguretat i estabilitat de les comunicacions, Microblau ha implementat millores continuades durant els més de 12 anys de col•laboració:

 • Còpies de seguretat programades dels seus servidors
 • Gestió documental segura, via web, mitjançant Soonr Workplace
 • Manteniment i servei tècnic per als seus sistemes
 • Controlador de domini per tal d’administrar la connexió dels usuaris a la xarxa i als recursos compartits
 • Administració de servidors 24/7
 • Millora del servei de correu electrònic amb Microsoft Exchange i filtratge efectiu de correu brossa
 • Gestió dels correus electrònics de més de 400 socis

Un dels projectes més destacables va ser la migració dels seus servidors físics a servidors virtuals, així com la connexió via xarxa VPN d’aquests amb els servidors virtuals ubicats a Colt amb la seva infraestructura Zential, que proporciona una connectivitat segura i confidencial tant a l’equip com als socis de l’Acadèmia.