Museu d'Història de Catalunya

Esteu aquí

Descripció

Perfil de l'Empresa

El Museu d'Història de Catalunya té per objecte exposar i difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu, conservar els objectes que s'hi relacionen i enfortir la identificació dels ciutadans amb la història nacional. En compliment de les seves finalitats, el Museu d'Història de Catalunya s'articula com a museu narratiu, amb les funcions següents:

  • Acollir i conservar objectes relatius a la història de Catalunya com a suport de la narració històrica.
  • Promoure i organitzar activitats de difusió i promoció de la història de Catalunya i cooperar en la seva divulgació i estudi.

L'objectiu del web del Museu d'Història de Catalunya és el d'apropar el museu, la seva col·lecció, les seves exposicions temporals i la història de Catalunya a la societat. Mitjançant les noves tecnologies de la societat de la informació podem millorar la funció de divulgació del patrimoni històric de Catalunya i, sobretot, establir una comunicació més fluïda entre el museu i els ciutadans.

El Repte

El Museu d'Història de Catalunya necessita tenir presència en la web seguint aquests requeriments:

  • Presentació del museu.
  • Presentació de les exposicions temporals i permanents.
  • Presentació dels monuments de Catalunya.
  • Mostrar les notícies relacionades amb el museu.
  • Visita virtual del museu.
  • Gestionar continguts en diversos idiomes (castellà, català i anglès).

La Solució de Microblau

La web del Museu d'Història de Catalunya conté un apartat on es gestionen els detalls de la presentació del museu i informació al visitant. La gestió d'aquests continguts es fa de forma simple i intuïtiva.

Tant les exposicions temporals com les permanents es mostren en la web presentant imatges i descripcions personalitzades per exposició.

S'ha dissenyat una secció on es detalla la ubicació dels principals monuments de cadascuna de les províncies catalanes i s'adjunta informació d'interès per al visitant.

S'ha creat un apartat on es poden introduir notícies relacionades amb el museu i es mostren ordenades per ordre de publicació.

La visita virtual al museu és accessible amb un simple clic des de la pàgina principal de la web.

És possible traduir el contingut de la web en els tres idiomes sol·licitats.

El disseny ha estat creat per 'aticastudio.