Proceli

Esteu aquí

Descripció

Perfil de l'empresa

Proceli és una empresa nascuda el 1997 i amb una tradició familiar de més de 40 anys al món de la pastisseria. És un referent europeu en la fabricació de productes sense gluten.

La companyia es caracteritza per la seva capacitat d’investigació i innovació a l’hora de crear una àmplia gamma de productes per consumidors intolerants o no al gluten.
Un dels seus principals objectius és fer la vida més fàcil a les persones celíaques i normalitzar la seva alimentació. Per això treballen de manera activa, compromesa i optimista, elaborant una gran varietat de productes i impulsant iniciatives pels intolerants al gluten.

Proceli

El Repte

Proceli presentava la necessitat de modernitzar els seus sistemes de comunicacions, la gestió documental i comercial, i la connectivitat, per alinear-se amb la seva estratègia d’innovació constant i millorar l’eficiència.

D’altra banda, Proceli disposava d’una centraleta de trucades però no era prou potent i, pel seu procés d’internacionalització, precisaven un sistema més àgil per millorar la seva competitivitat i afrontar reptes futurs.

 

La solució de Microblau

Cloud Hosted Exchange

És una solució al núvol basada en Microsoft Exchange que permet l’accés a eines com el correu electrònic, l’agenda i els contactes en qualsevol moment, des de qualsevol lloc i des de diferents dispositius. Això permet assignar tasques, convocar reunions i que els professionals de l’empresa puguin col·laborar entre ells des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, apropant-los als clients.

 

Veu IP

Microblau va instal·lar una centraleta de Telefonia IP per utilitzar internet com a canal de comunicació i facilitar la telefeina. A més, Proceli necessitava poder gestionar diferents idiomes al rebre trucades en funció de la regió d’origen.
A més d’una centraleta amb més funcionalitats que una tradicional, per Proceli ha suposat un estalvi mensual d’entre el 50 i el 60% en les seves despeses de telefonia, com va explicar Joan Turull al #MicroblauTalks sobre veu IP.


Manteniment de sistemes

Aquest servei proporciona una assistència tècnica adaptada a les necessitats del client per part d’un equip professional i especialitzat. A més, redueix els costos i permet centrar-se en exclusiva al negoci sense haver de preocupar-se pel manteniment informàtic.

 


Virtualització de servidors amb VMWare

La virtualització és una tecnologia que es basa en el software i permet dividir un servidor físic en diferents servidors virtuals.

Facilita l’optimització de recursos de la màquina física i millora la disponibilitat dels servidors virtuals.
A més, la capa de software de la virtualització gestiona els 4 recursos principals del servidor físic: el CPU, la memòria RAM, el disc dur i la targeta de xarxa.


Backup online

Amb aquest servei es realitza una còpia remota de dades mitjançant internet de manera segura i confidencial. Les còpies de seguretat es fan automàticament. Permet també la recuperació de dades online o a través d’un disc dur extern.


Gestió documental amb Autotask Workplace per tot el departament comercial

Autotask Workplace és un servei d’intercanvi d’arxius que ofereix garanties com l’accés, ús compartit i col·laboració en projectes a usuaris interns i externs de manera segura. A més, és compatible amb tots els ordinadors i smartphones.

Els principals avantatges són:

  • Realització de còpies de seguretat automàtiques dels arxius cada vegada que es modifiquen.
  • Sincronització en línia i fora de línia. Els arxius s’allotgen i guarden localment i se sincronitzen quan hi ha connexió a internet.
  • Es poden compartir recursos amb usuaris externs de manera segura. Permet establir dates de caducitat i contrasenyes i els nivells de permisos es poden ajustar de manera instantània.


Instal·lació de fibra i separació de les xarxes de telefonia i dades

Separar les línies de telefonia i dades és un dels requeriments recomanats per evitar que un error de connectivitat afecti la productivitat: no es pot tenir una empresa parada fins que es resolguin els problemes. La redundància a les sortides d’internet serveix per prevenir problemes de saturació, talls, o que si es realitzen modificacions, afecti la qualitat del servei.


Instal·lació del firewall per les comunicacions

Aquest sistema afegeix una capa de seguretat a la xarxa per permetre únicament l’accés de les comunicacions permeses i bloquejar accessos no autoritzats. També disposa dels mecanismes necessaris per a l’accés remot des de casa.