Suministradora del Vallès. Cas d'èxit.

Esteu aquí

Descripció

Perfil de l'Empresa

Logo Suministradora del Vallès

 

Suministradora del Vallès és una empresa especialitzada en la distribució de material elèctric per a instal·ladors professionals en indústries i habitatges.

Nascuda el 1950, Suministradora del Vallès és avui dia una companyia catalana de referència en els sectors de les instal·lacions elèctriques, la climatització, la il·luminació, els automatismes i la domòtica. Comercialitza una amplíssima gamma de productes i disposa de quatre punts de venda que ocupen una superfície conjunta de més de 5.000 m2, repartits en tres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Punts de venda Suministradora del Vallès

El Repte

Recentment, Suministradora del Vallès ha adquirit la firma Capdevila Material Eléctrico amb la intenció de millorar el servei amb dos nous punts de venda a Montcada i Reixac i Barcelona. Amb això, la companyia ha duplicat el nombre d'establiments, i les sevescomunicacions internes, que ara enllacen entre si quatre nòduls, s'havien tornat més costoses i complexes.

Alhora, els darrers anys ha anat ampliant el seu catàleg amb nous productes, fins al punt que compta actualment amb prop de 25.000 referències.

Aquest creixement ha generat unes noves necessitats, que consisteixen en essència a poder disposar de comunicacions internes àgils i segures, i a donar accés ràpid i eficient, tant internament com externament, al catàleg i serveis de la companyia. Així, es vaencarregar a Microblau Colt un projecte que tenia els objectius següents:

 • Comunicar de manera efectiva i segura totes les seus de l'empresa. 
 • Permetre als usuaris mòbils l'accés a tota la infraestructura i serveis de la casa.
 • Centralitzar i simplificar la telefonia utilitzant veu per IP.
 • Reduir costos i guanyar flexibilitat en la gestió del maquinari i programari allotjant-los en servidors virtuals al núvol.
 • Desenvolupar i implementar un lloc web que exposés de manera clara i concisa tota la informació sobre l'empresa.
 • Millorar els serveis de correu electrònic amb un filtratge efectiu del correu brossa.
 • Donar un servei d'assistència tècnica proper i immediat als treballadors de les oficines i establiments de l'empresa.

La Solució de Microblau

L'objectiu d'establir una comunicació efectiva i segura entre les seus de Sabadell, Barcelona i Montcada i Reixac (amb un total de quatre locals) s'ha resolt muntant una xarxa privada virtual (VPN) d'alt rendiment.

IP VPN

 

Amb aquesta solució l'empresa pot oferir una connectivitat segura i confidencial  a tot el seu equip de treball. És un accés remot flexible i escalable, aliè a internet, amb velocitats de fins a 1 Gbps. El servei té una elevada granularitat i l’ample de banda es pot modificar amb una simple ordre. S'adapta així a l'instant a l'augment o reducció sobtat del nombre d'usuaris o de necessitats de transferència.

Velocitats

El circuit està muntat sobre l'excepcional infraestructura de fibra òptica de Colt (una xarxa de 43.000 km que connecta 20 centres de dades a tot Europa) i es caracteritza per ser redundant: la xarxa compta amb dues línies, de manera que en cas de fallada d'una la comunicació es fa passar per l'altra i no es veu alterada.

Raons per adoptar IP VPN

La VPN de Microblau Colt s'integra a qualsevol tipus de xarxa i s'instal·la amb facilitat, garantint un accés remot senzill, sense necessitat d'implementar cap maquinari especial, de manera que també hi poden accedir els treballadors de l'empresa que es connecten, per exemple, des d'un portàtil a casa d'un client, des d'una tauleta digital o des del seu smartphone. D'aquesta manera, tots els empleats gaudeixen d'un accés segur mitjançant VPN, que inclou autenticació i xifrat. Es tracta, en definitiva, d'una solució administrada completa d'extrem a extrem

Val a dir que fins ara cada seu de Suministradora tenia la seva pròpia connexió a la xarxa d'internet. Ara, en canvi, és la IP VPN la que es connecta de manera redundada a internet i en permet l'accés a totes les delegacions de l'empresa. 

El segon objectiu del projecte de Suministradora del Vallès era trobar la manera d'abaratir i racionalitzar lescomunicacions de veu. Per aconseguir-ho s'ha aprofitat la xarxa de dades, cosa que ha permès a l'empresa obtenir un gran estalvi. A més d'unificar la transmissió de dades i de veu, amb el servei VoIP Access s'ha aconseguit centralitzar la infraestructura de telefonia, consolidar la tecnologia i els proveïdors del servei, i simplificar l'operativitat d'aquest tipus de comunicacions.

VoIP Access

 

D'aquesta manera, s'ha eliminat la centraleta telefònica física, que s'ha substituït per un servei allotjat al núvol. Totes les funcionalitats dutes a terme fins ara per la centraleta les fa un programa. El client s'estalvia així el cost d'adquisició de l'equip, el manteniment i les línies.

Mitjançant un programari ubicat al núvol, doncs, s'ha habilitat tot el que cal per a l'operativitat d'un contact centre, que a més pot créixer en prestacions a mesura que ho facin les necessitats de l'empresa.

Els avantatges d'aquesta solució són immediates, especialment per a empreses amb múltiples seus, i encara més si tenen presència multinacional. Se simplifica la infraestructura de comunicacions, es proporciona un servei homogeni, amb eines estadístiques i de mesura de qualitat que proporcionen un control exhaustiu, es gestiona la numeració de diferents països de manera centralitzada… Tot això suposa, en definitiva, reducció de costos i més eficiència.

VoIP

En el cas de Suministradora del Vallès, s'ha aconseguit que el cost de les trucades sigui un 40% més baix que l'anterior de Telefònica. Cal afegir que les trucades entre les seus de l'empresa (trucades On-Net) són gratuïtes. L'empresa s'estalvia d'aquesta manera despeses d'inversió en immobilitzat i també rebaixa substancialment els pagaments operatius periòdics.

A més, la capacitat de gestió de trucades de la centraleta virtual s'ha multiplicat. El programa pot redirigir automàticament trucades a l'oficina on es trobi en aquell moment la persona sol·licitada, al seu mòbil o fins i tot al seu ordinador. També es poden ampliar o reduir a l'instant el nombre de línies contractades. Les extensions no són fixes i vinculades a les seus; al contrari, es poden canviar per tal que un treballador que canviï d'ubicació puguimantenir l'extensió habitual.

La centraleta virtual es pot integrar amb altres eines, com per exemple amb programes de CRM (customer relationship management). Amb la funció click-to-call, un treballador pot fer una trucada amb un sol clic des del correu electrònic, l'agenda, el calendari… Es poden programar múltiples regles de resposta, redireccionament, etc. Per exemple, es pot establir que en cas d'emergència la centraleta consulti el calendari de la companyia i enviï la trucada al mòbil de la persona de guàrdia en aquell moment. D'altra banda, mitjançant Call Analyser, el client pot conèixer les seves estadístiques de trucades i actuar en conseqüència.

Recapitulant, amb la virtualització dels serveis de veu i amb la seva unificació amb la xarxa de dades, Suministradora del Vallès ha obtingut els beneficis següents:

 • Estalvi: ha eliminat despeses d'inversió en equips i maquinari i ha reduït les quotes mensuals de línia.
 • Redundància: ha reduït el risc que es produeixin fallades de la xarxa que puguin resultar perjudicials per a Suministradora.
 • Seguretat: es manté la seguretat de les dades tot complint la legislació sobre la matèria.
 • Rendiment: es facilita que les aplicacions empresarials s'executin de manera més eficient.
 • Agilitat: Suministradora pot respondre de manera immediata als canvis que es produeixen a l'empresa, com ara fusions, adquisicions, reubicació de seus o racionalització de despeses.
 • Gestió: Suministradora es pot concentrar en la seva activitat empresarial mentre Microblau Colt li gestiona la solució. 

El projecte de Suministradora del Vallès també ha inclòs l'allotjament de dades al núvol, en el centre de dades que Colt té a la Zona Franca de Barcelona. Fins al moment, la companyia tenia el programa de gestió (ERP) en un servidor ubicat físicament a la seu central. El fet de disposar d'una xarxa privada virtual amb total garantia de disponibilitat i redundància li ha permès traslladar aquest recurs al centre de dades en un servidor virtualitzat, de manera que no s'ha de preocupar pel seu manteniment o actualització i disposa sempre de l'espai d'emmagatzematge que necessita: ni fa mai curt ni paga per una capacitat addicional que no utilitza.

Per acabar, s'ha desenvolupat el  nou web  de Suministradora del Vallès d'acord amb les necessitats expressades pel client. Després d'examinar el cas es va optar pel CMS Drupal. Com hem esmentat més amunt l'empresa vallesana compta amb quatre seus, amb un amplíssim catàleg de productes de diferents branques de les instal·lacions domèstiques i industrials, i necessitava una eina flexible, que pogués ser gestionada per diversos administradors, que pogués presentar els mateixos continguts de manera diferent (un producte pot formar part a la vegada de l'àrea de il·luminació i de la de domòtica) i que comptés amb un alt nivell de seguretat, a més de facilitar-ne la indexació per part dels motors de cerca.

Finalment, s'ha encarat també el problema d'entrada de correu brossa, que causava una minva important de productivitat, instal·lant el programa de filtratge de correus no desitjats Spamina disponible al núvol de Microblau Colt.

D'altra banda, els tècnics de Microblau Colt estan sempre disposats a atendre ràpidament les incidències que puguin patir els equips informàtics ubicats a les seus de Suministradora del Vallès. Microblau Colt és una empresa que ofereix solucions globals amb un servei local i tenim molta cura d'oferir un tracte integral, de qualitat i proper als nostres clients.

Totes aquestes prestacions es poden demanar, modificar i cancel·lar fàcilment —amb molts pocs clics de ratolí— des del portal Ceano, el mateix que serveix per gestionar la resta de serveis de dades i connectivitat que ofereix Microblau Colt.