Icelandic Ibérica

Usted está aquí

Mensaje de advertencia

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Descripción

Perfil de l'Empresa

Icelandic Ibèrica, membres del grup Icelandic, una companyia que controla una xarxa internacional de producció i comercialització de productes del mar, amb èmfasi en el peix congelat. El grup Icelandic es va fundar al 1942 i tenen la seva oficina principal en Reykjavik. El grup opera a nivell mundial. Icelandic Ibèrica està enfocat al mercat espanyol, portuguès, italià i grec.

El Repte

Icelandic Ibèrica necessita tenir una intranet amb aquests requeriments:

  • Catàleg de totes les fitxes de productes per consultar a nivell intern en varis idiomes.
  • Organització i publicació de noticies i articles.
  • Gestió de processos de compra/venda de productes amb un sistema d'aprovació de continguts.
  • Organització automàtica per anys de les ordres de compra.

La Solució de Microblau

Icelandic Ibèrica ofereix les fitxes de tots els seus productes en varis idiomes, permet publicar noticies o qualsevol article fàcilment i gestiona les modificacions a les ordres de compra/venda enviant una notificació a certs usuaris per tal que puguin validar els continguts abans de ser publicats.

Les ordres de compra s'organitzen automàticament tenint en compte l'any seleccionat a la fitxa.

El disseny ha estat creat per 'atica studio.

Aquesta web ha estat referenciada a la web d' eZ Publish.